Skip to main content

Analiza de risc

Parte esențială a siguranței și integrității operațiunii tale, analiza de risc în domeniul construcțiilor evidențiază nivelul actual de securitate, identifică potențiale breșe și riscuri mai mult sau mai puțin vizibile la o primă vedere și ajută la dezvoltarea și implementarea măsurilor menite să crească nivelul de securitate.

Soluții integrate

rez.ro vă oferă soluții complete și integrate în ceea ce privește evaluarea riscului, pornind cu definirea parametrilor interni și externi care influențează riscurile, analizarea și estimarea riscurilor efective și finalizând cu întocmirea unui raport de evaluare și tratare a riscurilor. În acest fel, poți să ai acces la un set clar de măsuri ce pot fi adoptate pentru a îmbunătți situația chiar de a doua zi!